Damned Be You

for soprano and flute
composed 2000; duration 12 minutes
text by Søren Kierkegaard (1785-1822)
commissioned by Jens Staubrand
world premiere Berlin (Germany) may 11 2000
Bodil Øland – soprano; Kerstin Thiele – flute

The excerpts – chosen in collaboration with Jens Staubrand – are the following:

Forbandet være du, for hver gang du omfavnede mig; ti gange forbandet være du, og for hver gang du svor du elskede mig, skal jeg sværge at jeg hader dig. Dette skal være min gerning, mit arbejde, jeg vil flette en forbandelseskrands af alt hvad der erindre mig om dig, og for hvert kys siger jeg, forbandet være du.

See der staaer han, see hvor hans øie flammer, hans Læbe løfter sig i et Smil, saa sikker er han paa sin Seier – see, der staaer han i Skovens Skygge, han læner sig op til et Træ, og see, hist forsvinder en ung Pige mellem Træerne, ængstet som et opskræmmet Vildt, men han haster ikke, han veed hun søger ham.

Jeg vil hade ham, kun derved kan jeg løsrive mig fra ham og vise mig selv, at jeg ikke trænger til ham. han var en mand, der var sig selv nok. Er det da en trøst for mig? Visselig, thi min lidelse og min kval beviser mig, hvor lykkelig jeg har været.

See – der hviler han ved Søens Bred i den lyse Nat, saa skjøn, at Byens unge Piger liste[r] sig hen og benytte øieblikkets Mørke til at kysse ham.

Glemme ham vil jeg, udrive hans billede af min sjæl, ransage vil jeg mig selv, som en fortærende ild, og hver tanke der tilhører ham, skal udbrændes, først da kan jeg frelses, udriver jeg ikke enhver tanke om ham, da er jeg fortabt.

List of Works

Categories

Score
Interactive
Amateur
Solo
Installations
Sound art
Chamber music
Stage music
Orchestra
Chamber orchestra

Laptop
Vocal
Choir
Keyboard
Brass
Woodwind
String
Percussion